Jumaat, 19 Januari 2024 | 12:08pm
Penyelesaian IoT Maxis Business dalam membolehkan pengecas EV JomCharge diperlihatkan.
Penyelesaian IoT Maxis Business dalam membolehkan pengecas EV JomCharge diperlihatkan.

Maxis Business sedia penyelesaian ketersambungan unik pemilikan EV

Maxis Business meneruskan ko­mitmen bagi memastikan keter­ hubungan berterusan menerusi Penyelesaian Internet Kebendaan (IoT) & Ketersambungan.

Menerusi kolaborasi antara Maxis Business dan pengendali rangkaian pengecas kenderaan elektrik (EV) JomCharge, EV Connection, pengendali teleko­munikasi terkemuka itu menampilkan keupayaannya da­lam membawakan penyelesaian sesuai untuk menjadikan ekosistem EV lebih lancar di Ma­laysia.

Maxis menawarkan penyele­saian ketersambungan IoT se­bagai integrasi penting untuk melancarkan lagi pengalaman pemilikan EV di Malaysia.

Maxis Business ialah penye­dia ketersambungan terkemuka yang membolehkan kenderaan yang disambungkan.

Ketua Amalan Korporat dan Perusahaan, Claire Feathersto­ne, berkata Maxis Business ber­ harap untuk menghubungkan lebih banyak kenderaan elektrik kepada penyelesaian IoT dengan agenda kerajaan seperti Natio­nal Energy Transition Roadmap (NETR).

Syarikat itu telah memulakan perjalanan untuk memangkin transformasi mobiliti, dengan membawa pendekatan jelas ba­ hawa aliran data, maklumat dan komunikasi yang lancar adalah kunci bagi mendorong mobiliti pintar masa hadapan.

Untuk menghubungkan masa depan mobiliti pintar, pendekatan yang digunakan adalah untuk mengurangkan kebim­ bangan pengguna tentang EV, seperti kegusaran membabitkan jarak pemanduan atau pengeca­san.

Menurut Maxis Business, per­jalanan pelanggan ke arah EV boleh digalakkan serta dilaksa­nakan dengan tersusun meneru­si kerjasama dengan pengendali perkhidmatan pengecasan.


Ketua Amalan Korporat dan Perusahaan Maxis Business, Claire Featherstone.

Ini termasuk membolehkan penyampaian maklumat masa nyata kepada pengguna me­lalui aplikasi pengendali titik pengecasan. Langkah itu bagi memastikan kebolehpercayaan sambungan mudah alih di titik pengecasan EV di kawasan yang lebih terpencil, seperti bahagian bahagian lebuh raya yang tertentu.

Justeru, kebimbangan itu bo­leh dikurangkan dengan menyediakan masa nyata pada lokasi dan ketersediaan titik pengecasan EV, termasuk masa menunggu, waktu puncak dan bukan waktu puncak, pilihan pembaya­ran, dan lain­ lain.

Selain itu, pengendali titik pengecasan EV boleh berusaha ke arah kecemerlangan opera­ si menerusi keterlihatan masa nyata pada infrastruktur dan aset mereka melalui rangkaian IoT Maxis untuk pengesanan awal sebarang anomali atau isu dan meminimumkan sebarang masa henti.

Bagi memastikan penyelesai­an ditawarkan Maxis bertepatan dengan keperluan pelanggan pengendali telekomunikasi tersebut bekerjasama dengan pe­ngendali pengecasan EV, seperti EV Connection bagi memperha­lus ketersambungan rangkaian mudah alih mengikut keperluan serta menampilkan pilihan ber­ beza untuk memenuhi aspek ke­ penggunaan pelanggan tertentu.

Tingkat keyakinan rakyat


Pengarah Urusan EV Connection, Ir Lee Yuen How.

Menurut Pengarah Urusan EV Connection, Ir Lee Yuen How, langkah mewujudkan rangkai­ an pengecasan komprehensif sangat penting untuk mening­ katkan tahap keyakinan rakyat Malaysia terhadap penggunaan EV di negara ini.

Pembangunan infrastruktur pengecas EV semakin giat berkembang, ke arah mencapai sasa­ran kerajaan untuk mempunyai sebanyak 10,000 pengecas EV di Malaysia menjelang 2025.

Ini bermakna, untuk menca­pai sasaran tersebut, kita perlu mempunyai pengecas bukan sa­haja di sepanjang bandar utama dan lebuh raya, tetapi juga di perbandaran yang lebih kecil dan lokasi yang lebih terpencil.

Untuk memastikan pengguna mendapat maklumat masa nyata mengenai lokasi pengecas yang disediakan dan status operasi, sama ada ia tersedia, digunakan atau tidak tersedia, semua penge­cas perlu memiliki sambungan internet untuk menyambung ke pelayan awan JomCharge.

Justeru, kesalinghubungan bukan sekadar terbentuk di bahagian pencegasan, sebagai con­toh pengguna memerlukan aplikasi JomCharge dalam peranti mudah alih untuk dapat memu­lakan pengecasan di bahagian pengecas.

Oleh itu, ketersambu­ngan pada kedua-­dua pengecas dan peranti mudah alih penggu­na adalah penting untuk memastikan kereta dapat dicas.

"Sebagai pengendali pusat pengecasan, kami perlu memastikan operasi pengecas adalah optimum untuk memberi jami­ nan kepada pengguna bahawa sebaik sahaja sampai ke lokasi, anda dapat mengecas kenderaan anda sebelum meneruskan per­jalanan ke destinasi seterusnya.

"Sebelum ini, kami menggu­nakan jenama telekomunikasi lain. Sepanjang operasi kami, JomCharge menghadapi beberapa masalah yang boleh dikla­sifikasi dalam tiga aspek iaitu kebolehpercayaan sambungan, pengurusan mudah dan kos kompetitif," katanya.

Dengan sokongan penyelesaian Maxis Business, Jom­ Charge dapat menyediakannya maklumat mengenai kawasan liputan rangkaian, sekali gus mengurangkan kerumitan pa­sukannya.

"Tambahan pula, kami men­dapati bahawa IoT ketersambungan Maxis Business lebih diper­cayai dan konsisten," katanya.

Selain itu, pengurusan papan pemuka ketersambungan IoT oleh Maxis Business membo­ lehkan EV Connection meman­ tau setiap kad SIM untuk keter­ lihatan operasi dan penggunaan yang lebih baik.

Yuen How berkata, bahawa penawaran harga yang berpatu­ tan juga membolehkan mereka mengekalkan daya saing kos ketersambungan sambil menum­pukan pada melancarkan lebih banyak pengecas.

Di sebalik stesen pengecasan konvensional, Yuen How turut mendedahkan perkembangan menarik yang dibolehkan oleh kerjasama dengan Maxis Bu­siness, termasuk pengenalan pengecas EV yang disokong oleh bateri modular pertama di Behrang, Perak (arah Utara) di Lebuhraya PLUS.

Inovasi ini bakal meningkatkan pengalaman pengecasan untuk pengguna semasa dalam perjalanan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Maxis Business.

Berita Harian X