Rabu, 28 Februari 2024 | 2:08pm
Foto hiasan. - Foto fail NSTP
Foto hiasan. - Foto fail NSTP

Lahirkan pelajar lebih berdaya saing sesuai era globalisasi

Malaysia seperti kebanyakan negara lain menghadapi cabaran serius berkaitan pengangguran, justeru mahasiswa di negara ini mempunyai peranan penting dalam bertindak balas dan mencipta penyelesaian yang berdaya maju.

Dalam konteks ini, perlu difahami tindak balas pelajar bukan sahaja terhad terhadap situasi, tetapi juga langkah konkrit untuk membangunkan penyelesaian. Ia bermula dengan memahami punca pengangguran di Malaysia secara mendalam.

Faktor seperti ketidakpadanan kemahiran, pertumbuhan ekonomi lemah dan perubahan teknologi perlu dianalisis dengan teliti. Berdasarkan pemahaman ini, mereka boleh merangka strategi lebih bersasar dan relevan mengikut konteks ekonomi dan sosial negara.

Kita juga tidak menafikan peranan pendidikan amat penting dalam memberikan jawapan kepada isu ini. Pelajar di Malaysia perlu dilengkapi dengan kemahiran sesuai keperluan pasaran kerja yang sentiasa berubah. Meningkatkan kurikulum untuk memasukkan mata pelajaran yang relevan dengan trend industri serta menekankan pembangunan kemahiran manusia seperti pemikiran kreatif dan kritis, akan meningkatkan daya saing pelajar dalam pasaran kerja.

Pembangunan keusahawanan juga antara prinsip penting dalam tindak balas pelajar terhadap pengangguran. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang menuntut inovasi dan kreativiti, mereka perlu digalak untuk mengembangkan semangat keusahawanan. Program pembangunan dan sokongan untuk penubuhan perniagaan baharu di kampus boleh mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menjana idea baharu dan peluang pekerjaan.

Di samping itu, adalah penting untuk menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan pelajar. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kemahiran terkini menjadi semakin penting. Oleh itu, pelajar perlu digalak terus memajukan diri melalui kursus tambahan, sijil pengiktirafan atau penyertaan menerusi program pembelajaran dalam talian.

Untuk mencapai matlamat ini, penting untuk membabitkan pelajar secara aktif dalam proses membuat keputusan di institusi pendidikan. Mereka perlu diberi peluang menyuarakan pendapat dan memberi maklum balas berkaitan pembangunan kurikulum, penyediaan program pembelajaran dan inisiatif keusahawanan di kampus. Ini bukan sahaja memberikan pelajar rasa tanggungjawab terhadap pendidikan mereka sendiri, tetapi juga melahirkan graduan lebih berkelayakan dan bersedia menangani cabaran pekerjaan.

Kesimpulannya, respons pelajar terhadap isu pengangguran di Malaysia memerlukan usaha kolektif, komitmen dan inisiatif berterusan daripada semua pihak. Melalui pendidikan berkualiti, pembangunan keusahawanan, advokasi asas, pembabitan sosial dan kerjasama dengan industri, pelajar boleh memberi sumbangan besar untuk membentuk masa depan pekerjaan negara. Menerusi pendekatan holistik dan bersepadu, kita boleh bersama mencapai penyelesaian progresif kepada cabaran pengangguran dan menggerakkan Malaysia ke arah kecemerlangan ekonomi.

Berita Harian X