Rabu, 3 Januari 2024 | 11:40am
- Foto hiasan
- Foto hiasan

Dahulukan kedudukan Islam dalam penilaian hak asasi manusia

Malaysia bakal berdepan detik penting dalam penilaian landskap hak asasi manusia apabila dijadualkan menghadapi sesi Proses Semakan Berkala Sejagat (UPR) pada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNHRC), 25 Januari ini.

Semakan kali ini membawa maksud besar dan begitu penting, selari hasrat kerajaan untuk mengiktiraf pencapaiannya dalam menangani cabaran berterusan, kekal komited mengemudi rangka kerja Perlembagaan, kerumitan budaya, peranan Islam serta undang-undang syariah dalam struktur masyarakat.

Proses UPR ini mekanisme penting dalam UNHRC sebagai kaedah pemeriksaan ke atas rekod hak asasi manusia negara anggota PBB. Mekanisme ini berfungsi sebagai saluran sesebuah negara meneliti dan melaporkan kemajuan, cabaran serta komitmen mereka terhadap hak asasi manusia di negara masing-masing.

Ia berlaku setiap empat hingga lima tahun dan memerlukan penilaian holistik dengan menggabungkan laporan nasional, laporan UNHRC dan input serta syor daripada pelbagai pihak berkepentingan, termasuk pertubuhan masyarakat sivil (CSO) dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Ketika ini, banyak CSO antarabangsa bersedia menyuarakan pendirian suara majoriti masyarakat Muslim di negara ini mengenai pelbagai isu penting mengenai hak asasi manusia di Malaysia.

Antara kebimbangan paling mendesak perlu diambil perhatian kerajaan adalah isu kesesakan penjara yang memberi kesan buruk kepada kebajikan dan pemulihan banduan.

Langkah segera perlu dilakukan bagi menangani isu ini, termasuk strategi mengurangkan kesesakan, penambahbaikan kemudahan perubatan dan memastikan akses mencukupi kepada pendidikan serta pengajaran, termasuk pelajaran agama sebagai kemudahan pemulihan bagi semua banduan.

Dalam hal ini, kerajaan dicadang memperkukuh mekanisme pemantauan hak tahanan, memastikan keadaan penahanan yang sesuai dan akses kepada kemudahan perubatan dan undang-undang serta melaksanakan program pendidikan komprehensif di penjara untuk pemulihan banduan.

Turut menjadi perhatian adalah nasib lebih 300,000 kanak-kanak tanpa kerakyatan di Malaysia menghadapi halangan mengakses pendidikan, mendapat penjagaan kesihatan dan pengiktirafan undang-undang. Komuniti Orang Asli juga menghadapi jurang perbezaan amat ketara dan memerlukan usaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan dan perlindungan hak mereka.

Sementara itu, dalam krisis pelarian terutama membabitkan etnik Rohingya dan Asia Barat seperti dari Palestin dan Syria, ia memerlukan rangka kerja undang-undang komprehensif untuk melindungi hak mereka dan memastikan akses kepada perkhidmatan penting.

Menangani pemerdagangan manusia kekal penting dan memerlukan undang-undang ketat serta kerjasama rentas sempadan yang teguh untuk memerangi jenayah kejam itu dengan berkesan.

Mengimbangi piawaian hak asasi manusia antarabangsa dengan nuansa budaya Malaysia, rangka kerja Perlembagaan dan undang-undang syariah menjadi pertimbangan kritikal kepada Malaysia dalam menjalani proses UPR ini.

Pelbagai saranan dikemukakan dalam membantu kerajaan menyeimbangkan tuntutan yang terbit daripada syor dimuktamadkan pada akhir sesi UPR. Cadangan dikemukakan bukan sahaja bertujuan merapatkan jurang antara piawaian hak asasi manusia antarabangsa dan adat tempatan, khususnya dalam konteks undang-undang dan tradisi Islam, tetapi lebih penting memastikan acuan hak asasi manusia diketengahkan tidak bercanggah Islam.

Justeru, penjawat awam khususnya Wisma Putra dan Kementerian Luar yang membawa pendirian Malaysia ke persada antarabangsa perlu jelas dengan kerangka ini.

Ketika Malaysia maju melalui perjalanan hak asasi manusianya, ia titik penting dalam komitmennya memupuk keterangkuman, menghormati kedudukan agama dan 'mengeraskan' suaranya dalam isu hak asasi manusia global.

Utama empat strategi utama

Mekanisme UPR menawarkan platform unik bagi menilai dan menambah baik landskap hak asasi manusia negara ini. Namun, untuk memaksimumkan peluang ini, Malaysia mesti mengutamakan empat strategi utama iaitu:

l Pembabitan inklusif, terutama menarik sama CSO Islam.

l Hormati Islam dan undang-undang syariah.

l Memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) berkesan.

l Menetapkan pendirian lebih proaktif dalam menangani kebimbangan hak asasi manusia global sebagai ahli UNHRC.

Pembabitan dengan pelbagai pihak berkepentingan, khususnya CSO Islam, adalah penting dalam memastikan pendekatan komprehensif dan mewakili hak asasi manusia. Kerajaan harus lebih aktif memastikan penyertaan CSO Islam dalam perundingan UPR.

Perspektif dan pandangan mereka mengenai persimpangan antara hak asasi manusia, prinsip Islam dan undang-undang syariah berharga bagi menggubal dasar menghormati nilai agama sambil menegakkan piawaian hak asasi manusia sejagat.

Usaha kerjasama antara kerajaan dan CSO Islam boleh memupuk pemahaman lebih bernuansa mengenai hak asasi manusia dalam konteks kepelbagaian agama dan budaya Malaysia. Keterangkuman ini akan mengukuhkan kesahihan inisiatif hak asasi manusia dan memastikan ia bergema kepada masyarakat lebih luas.

Perlu ditegaskan, menghormati kedudukan Islam dan undang-undang syariah adalah asas dalam menangani isu hak asasi manusia di Malaysia. Sambil menegakkan piawaian hak asasi manusia antarabangsa, penting untuk mengiktiraf dan menghormati rangka kerja agama dan undang-undang negara yang unik. Kerajaan harus mengemudi pelaksanaan dasar hak asasi manusia selari prinsip Islam, sekali gus memastikan keharmonian antara hak sejagat dan nilai agama.

Pendekatan seimbang mengintegrasikan nilai Islam dengan prinsip hak asasi manusia akan mengukuhkan komitmen Malaysia terhadap rangka kerja berasaskan hak, di samping menghormati kepercayaan majoriti rakyatnya.

NHRAP pula berfungsi sebagai peta jalan untuk memajukan hak asasi manusia di Malaysia. Bagaimanapun, pelaksanaan berkesan masih kritikal. Kerajaan harus mengutamakan pelaksanaan inisiatif digariskan dalam NHRAP dan memastikan ia diterjemahkan ke dalam peningkatan ketara dalam kehidupan rakyat.

Mekanisme pemantauan, penilaian dan akauntabiliti tetap mesti diwujudkan untuk mengesan kemajuan serta menangani kelemahan dalam proses pelaksanaan. Sebagai anggota UNHRC, Malaysia memikul tanggungjawab penting dalam memperjuangkan kebimbangan hak asasi manusia global. Kerajaan harus merebut peluang ini untuk terbabit secara aktif dalam dialog antarabangsa, membangkitkan isu hak asasi manusia dan menyumbang secara konstruktif kepada wacana global mengenai hak asasi manusia.

Menjadi proaktif dalam menyuarakan isu hak asasi manusia global bukan sahaja meningkatkan kedudukan antarabangsa Malaysia, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia di luar sempadannya. Maka, amat penting bagi Malaysia memainkan peranannya tersendiri dalam membentuk trajektori hak asasi manusia melalui proses UPR dan keahliannya dalam UNHRC.

Dengan memupuk pembabitan inklusif, menghormati kedudukan agama dan memastikan pelaksanaan NHRAP berkesan serta mengamalkan pendirian proaktif dalam isu hak asasi manusia global, Malaysia akan dapat mengukuhkan komitmen terhadap masyarakat dengan lebih adil, inklusif dan menghormati hak mereka.

Penulis adalah Pengasas dan Pengerusi Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (CENTHRA)

Berita Harian X