Khamis, 14 Disember 2023 | 10:33am
- Foto hiasan
- Foto hiasan

Perhebat literasi digital bantu pelajar tangani teknostres

Kemajuan teknologi jelas mengubah sistem pendidikan terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Bagaimanapun, dengan integrasi teknologi dalam pendidikan, muncul fenomena 'teknostres', satu istilah merangkumi tekanan dan kebimbangan akibat penggunaan teknologi digital.

Dalam konteks pendidikan, teknostres menjelma apabila pelajar bergelut dengan tuntutan dan cabaran menyepadukan teknologi baharu dalam dunia akademik. Apabila teknologi menjadi semakin meluas dalam tetapan pendidikan, pelajar sering bergelut dengan tekanan yang berkaitan dengan prosedur dan amalan terbaik dalam penggunaannya.

Bebanan maklumat berlebihan ini akan menyebabkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan ledakan maklumat dan peralatan teknologi baharu. Cabaran ini boleh menghalang keberkesanan dalam aspek pembelajaran dan memberi kesan negatif kepada kesejahteraan pelajar.

Teknostres dalam pendidikan boleh berpunca daripada pelbagai sumber. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi berkembang pesat, melayari antara muka digital kompleks dan menguruskan beban maklumat adalah tekanan luar biasa.

Pelajar sering menghadapi kesukaran mengikuti rentak perubahan teknologi yang membawa kepada kurang kemahiran dalam penggunaan teknologi dan takut berasa ketinggalan dengan perkembangan pesat teknologi baharu.

Malah, tekanan teknologi berterusan boleh menyumbang kepada isu kesihatan mental seperti kebimbangan dan kemurungan, seterusnya menjejaskan keupayaan pelajar membabitkan diri dengan aktiviti kehidupan seharian.

Oleh itu, penting untuk mengetahui strategi pengurusan teknostres dalam pendidikan untuk keberkesanan dalam persekitaran pembelajaran secara keseluruhan antaranya mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif dan sihat.

Dalam hal ini, Institusi pendidikan boleh menyediakan sumber dan latihan untuk meningkatkan literasi digital, memperkasakan pelajar menggunakan teknologi dengan lebih berkeyakinan. Kemahiran pengurusan masa, termasuk menetapkan sempadan untuk penggunaan teknologi boleh membantu mengurangkan tekanan menggunakan teknologi.

Galak kesejahteraan mental pelajar

Selain itu, pendidik perlu memainkan peranan penting mengurangkan tekanan teknologi dalam kalangan pelajar dengan menyepadukan amalan pengurusan tekanan penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi itu sendiri boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk mengurangkan teknostres. Penggunaan platform pendidikan menggalakkan kesihatan mental dan kesejahteraan boleh disepadukan ke dalam pengalaman akademik.

Kumpulan sokongan maya atau perkhidmatan kaunseling dalam talian boleh menyediakan pelajar dengan sumber untuk menangani cabaran berkaitan teknostres.

Pendidik boleh menyesuaikan intervensi yang dapat memperkasakan pelajar supaya celik digital, memupuk budaya kesejahteraan digital dan melaksanakan kaedah penilaian lebih fleksibel.

Mengintegrasikan pengurusan teknostres ke dalam amalan pendidikan bukan hanya menangani kebimbangan pelajar, bahkan ia melengkapkan pelajar dengan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat.

Kesimpulannya, konsep teknostres dalam pendidikan memerlukan satu pendekatan holistik bagaimana hendak menyepadukan teknologi dalam persekitaran pembelajaran.

Institusi pendidikan boleh mengurangkan kesan negatif tekanan teknologi dalam kalangan pelajar dengan menumpukan usaha meningkatkan kadar celik digital, menggalakkan kesedaran dan mewujudkan budaya memahami pendidikan teknologi terkini.

Menangani teknostres bukan hanya menyentuh soal meningkatkan prestasi akademik tetapi penting untuk mewujudkan kesejahteraan keseluruhan pelajar dalam dunia tanpa sempadan.

Pengurusan teknostres dalam amalan pendidikan ialah proses dinamik tetapi berkembang, memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk dijayakan.

Penulis adalah Ketua Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Berita Harian X