Selasa, 12 Disember 2023 | 10:55am
Foto hiasan. - Bernama
Foto hiasan. - Bernama

Manfaat teknologi baharu taksir pencapaian murid

Kementerian Pendidikan (KPM) baru-baru ini mahu memperkenalkan tujuh domain atau teras dalam kerangka Kurikulum Persekolahan 2027 bermatlamat melahirkan insan sejahtera dan mengamalkan kehidupan seimbang dalam segala aspek kehidupan. Antara domain dalam teras itu ialah fasih digital, literasi pelbagai dan pembelajaran sepanjang hayat.

Ini satu perancangan positif dalam menyediakan pendidikan ke arah Revolusi 5.0 yang mana revolusi dalam perkembangan teknologi sering dikaitkan dengan kepintaran buatan (AI), internet kebendaan (IoT) dan keupayaan teknologi untuk dijadikan platform kepada cara hidup, bekerja dan berinteraksi.

Secara umum, sistem pentaksiran mengalami beberapa perubahan selaras dengan pembangunan kurikulum bagi tujuan pembelajaran sepanjang hayat yang secara dominan memberi fokus kepada peningkatan kemahiran, pengetahuan berterusan, persediaan cabaran masa hadapan, memperkasakan diri, bersosial, pemahaman nilai dan etika serta kesihatan mental dan emosi.

Dalam usaha mengukur pencapaian pelajar melalui Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) dalam bilik darjah pada abad ke-21, pendekatan ketara diterapkan, termasuk penilaian kemahiran khas seperti kemahiran kritis, kreativiti, pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan literasi digital.

Lebih lanjut, pendekatan pentaksiran tidak hanya menilai aspek akademik tetapi juga aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sehubungan itu, memanfaat teknologi sebagai alat pembelajaran, membolehkan akses kepada sumber maklumat kaya serta peluang pembelajaran dalam talian adalah pendekatan penting dalam memenuhi tujuh teras kerangka kurikulum ini.

Ini berkait rapat dengan mengukuhkan sistem pendidikan berorientasikan pembelajaran dengan pemindahan fokus daripada penilaian bersifat menghafal kepada penilaian lebih menyokong pemahaman dan aplikasi ilmu pengetahuan secara digital.

Penggunaan teknologi dalam pentaksiran perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki proses penilaian, termasuk menggunakan platform digital, algoritma dan perisian. Ini membolehkan pentaksiran dijalankan lebih berkesan dan cekap. Di sisi lain, sistem pentaksiran ini perlu dipantau dan diperbaiki bagi memastikan kesesuaian dan perkembangan dalam pendidikan serta keperluan pelajar.

Guru perlu kompeten dengan sistem digital dan fokus kepada penilaian berterusan untuk memberi maklum balas kepada pelajar. Pada masa sama, guru juga perlu memperbaiki prestasi serta proses pembelajaran apabila pentaksiran dilaksanakan.

Dalam mendepani pendekatan pentaksiran kelas, kemahiran mengadaptasi memupuk kemahiran melalui perubahan dan teknologi serta mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran relevan dengan perkembangan semasa amat diperlukan.

Kita tidak mahu pelajar ketinggalan dalam teknologi menyebabkan kesenjangan kemahiran dan pengetahuan. Ini akan menghambat inovasi, daya saing dalam peluang pekerjaan dan mempengaruhi prestasi ekonomi keseluruhan pada masa hadapan.

Berbanding pentaksiran berterusan sedia ada dalam pendidikan yang membolehkan pemantauan terhadap perkembangan pelajar dari aspek akademik, personaliti dan kemahiran dikenal pasti, masyarakat perlu faham pembelajaran bukan terhad kepada peringkat pendidikan formal, tetapi berlaku sepanjang hayat.

Ia seiring dengan terus belajar daripada pengalaman, latihan dan interaksi sepanjang kehidupan pelajar. Sehubungan itu, sokongan jitu daripada masyarakat sebagai ibu bapa atau penjaga amat diharapkan supaya domain dalam tujuh teras ini dapat dicapai dengan cemerlang.

Penulis adalah Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Bidang Pengukuran Pendidikan, Universiti Putra Malaysia

Berita Harian X