Sabtu, 27 Mei 2023 | 10:44am

Perkenal cukai khas tangani 'hartanah kayangan' tidak terjual

JABATAN Perangkaan menyatakan sebanyak 27,746 hartanah disiapkan dengan nilai keseluruhan RM18.45 bilion masih belum terjual menjelang akhir 2022. Daripada jumlah itu, terdapat sebanyak 9,323 rumah belum terjual dengan nilai antara RM500,001 hingga RM1 juta.

Fakta ini menunjukkan trend pembinaan perumahan pemaju kini lebih tertumpu kepada perumahan mewah, walaupun jumlah penduduk Malaysia mampu memiliki rumah dalam kategori ini hanya membabitkan golongan T20, mewakili 20 peratus daripada keseluruhan penduduk negara.

Akibat daripada lambakan perumahan mewah tidak dijual ini, terdapat banyak perumahan terbengkalai dan kos pembinaan tinggi di kawasan sekitar Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur.

Kajian rawak menunjukkan pembinaan perumahan mewah di beberapa kawasan ini tidak berdasarkan tinjauan pasaran tepat. Hanya sebahagian kecil perumahan berjaya dijual, iaitu sekitar 30 hingga 40 peratus daripada jumlah perumahan ditawarkan.

Keadaan ini menyebabkan perumahan terbabit terbengkalai dan merosakkan pemandangan, selain menjadi masalah dalam pengurusan bangunan.

Sehingga kini, hanya Singapura menjadi negara melaksanakan cukai harta tidak terjual, mengenakan cukai Duti Setem Tambahan Pembeli (ABSD) sebanyak 30 peratus yang mana lima peratus tidak boleh dipulangkan selepas pemilikan ke atas harta tidak terjual selepas lima tahun daripada tarikh pembelian tanah.

Selain itu, Singapura mengenakan cukai Sijil Kelayakan (QC) sebanyak lapan peratus ke atas pemaju asing. Skim QC ini memerlukan pembangunan selesai dalam lima tahun dan semua unit terjual sepenuhnya dalam tempoh dua tahun selepas selesai.

Caj sambungan adalah lapan peratus daripada kos tanah untuk tahun pertama sambungan, 16 peratus untuk tahun kedua, dan 24 peratus bagi tahun ketiga dan seterusnya. Ia digunakan sebagai alat untuk menguruskan spekulasi harta berlebihan, terutama pembeli asing.

Dorong pemaju lebih bertanggungjawab

Apabila memperkenalkan kos perumahan tidak terjual ini, kerajaan dapat menambah pendapatan dengan mengenakan cukai terhadap perumahan tidak terjual semakin meningkat saban hari.

Pengenalan cukai ini bertujuan mendorong pemaju hartanah lebih bertanggungjawab merancang projek mereka, terutama dalam pembangunan perumahan mewah dengan tujuan mengurangkan lambakan unit perumahan mewah di negara ini.

Pemaju juga perlu menghentikan penjualan dan pembinaan perumahan mewah yang menjadi trend pada masa ini. Ini kerana, situasi Malaysia tidak sama seperti Singapura yang mana pemilikan hartanah dengan kos tinggi adalah mudah terjual kerana negara itu menarik pelbagai pembeli asing dengan kuasa beli tinggi.

Namun, Malaysia adalah negara masih membangun dan sebahagian besar penduduknya masih bergantung kepada perumahan disediakan kerajaan untuk memiliki rumah, terutama di bandar besar.

Selepas pandemik COVID-19 berakhir, pemaju tidak lagi mempunyai alasan untuk menyatakan kesukaran dalam mencari pembeli. Namun, kini pembeli lebih berhati-hati dan peka terhadap harga serta memberi penekanan kepada lokasi perumahan demi manfaat kepada kualiti hidup dalam jangka masa panjang.

Oleh itu, pemaju hartanah seharusnya mengembalikan perhatian kepada prinsip asas pembangunan hartanah, iaitu menyediakan perumahan berkualiti dan mampu milik.

Mereka perlu memahami hubungan saling berkait antara harga rumah, saiz dan lokasi ketika menentukan jenis produk akan dibangunkan serta kumpulan pembeli disasarkan. Selain itu, pemaju juga perlu mempertimbangkan kesan sosial dan tidak hanya memfokuskan terhadap aspek keuntungan semata-mata.

Penulis adalah Pensyarah Jabatan Senibina, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, UPM

Berita Harian X