Sabtu, 20 Mei 2023 | 2:55pm
Foto hiasan.
Foto hiasan.

Perbanyak peluang pesalah muda tingkatkan ilmu, kemahiran

Pengambilan dan penggajian bekas banduan dalam sektor ekonomi, terutama terlalu bergantung dengan pekerja asing wajar dimulakan oleh kerajaan terlebih dahulu, sekali gus dapat meyakinkan pihak swasta untuk berbuat demikian.

Cadangan pengambilan bekas banduan itu diutarakan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC), Mohd Effendy Abd Ghani, tetapi kita perlu mengakui banyak majikan gusar untuk mengambil mereka bekerja kerana stigma masyarakat, taraf kelayakan dan pendidikan.

Oleh itu, kerajaan disaran memulakan agenda pengambilan dan penggajian bekas banduan melalui usaha sama universiti dengan mencurahkan kemahiran pendidikan kepada pesalah muda.

Realitinya, akses pendidikan penting untuk dibuka kepada remaja termasuk banduan muda kerana ia dapat melengkapkan mereka dengan kemahiran dan pengetahuan diperlukan untuk berjaya apabila dibebaskan kelak.

Pendidikan berkualiti yang diperlukan untuk membangunkan remaja antaranya kemahiran berfikir kritis, kebolehan menyelesaikan masalah dan kreativiti yang penting bagi pertumbuhan peribadi serta prospek kerjaya masa depan mereka.

Ia juga menyediakan remaja dengan pemahaman luas mengenai dunia, sekali gus membolehkan mereka membuat keputusan termaklum dan mengambil bahagian secara aktif dalam masyarakat.

Lebih penting, pendidikan boleh membuka pintu kepada banduan muda terhadap peluang pendidikan tinggi, pekerjaan dengan gaji lebih baik dan kehidupan lebih memuaskan, sekali gus menjadi pelaburan masa depan.

Antara program dilaksanakan dan boleh dijadikan model ialah Diploma Keusahawanan 'Pelita Suluh Budiman' ditawarkan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi serta dibiayai sepenuhnya Pusat Wakaf, Endowmen, Zakat, Khairat dan Sedekah (WEZAS) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) kepada banduan pesalah muda di Penjara Kluang.

Program hasil kerjasama UPSI, Jabatan Pengajian Tinggi (JPT), Sekolah Integriti Kluang, Johor dan Jabatan Penjara Malaysia (JPM) itu, menawarkan program peluang kedua kepada pesalah muda berpotensi dalam akademik.

Kekal berdaya tahan

Penyediaan pelbagai peluang program pemulihan banduan berunsurkan pendidikan berterusan dan terancang kemas diyakini dapat mempengaruhi perkembangan potensi pesalah muda untuk kekal berdaya tahan demi membuang sebarang niat mahupun perlakuan jenayah sepanjang tempoh institusi serta selepas pembebasan mereka.

Pemerkasaan pesalah muda menerusi peluang pendidikan kedua ini boleh bertindak sebagai alternatif dinamik dalam memacu langkah progresif institusi untuk terus mengiktiraf setiap banduan yang ada fungsi dan keupayaan tersendiri ke arah mengubah kadar residivis negara atau jenayah berulang.

Hakikatnya, usaha sebegini perlu bermula dari institusi itu sendiri supaya bekas penghuni penjara tidak lagi dianggap sebagai liabiliti.

Pendidikan kepada pesalah muda boleh meningkatkan peluang pekerjaan dalam beberapa cara.

  • Pertama, menyediakan peluang pendidikan kepada mereka melalui kemahiran dan pengetahuan diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

    Dengan mempelajari kemahiran baharu dan memperoleh kelayakan, pesalah muda berpotensi memperoleh peluang pekerjaan dan menarik minat majikan berpotensi.

  • Kedua, pendidikan membantu mengembangkan pelbagai kemahiran boleh dipindah milik seperti komunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal. Kemahiran ini sangat diperlukan majikan dan boleh digunakan untuk pelbagai peranan pekerjaan.
  • Ketiga, pendidikan juga meningkatkan prospek pesalah muda ingin melanjutkan pelajaran atau latihan vokasional apabila bebas. Melalui kelayakan akademik atau sijil vokasional ketika di penjara, mereka dapat menunjukkan komitmen memperbaiki diri dan keupayaan untuk berjaya.

Beberapa latihan vokasional ditawarkan di penjara direka khusus untuk mengajar kemahiran berkaitan pekerjaan mendapat permintaan dalam pasaran kerja tempatan. Program ini sering membabitkan perkongsian antara kemudahan pembetulan dan perniagaan tempatan boleh membawa kepada peluang penempatan pekerjaan langsung kepada pesalah muda apabila dibebaskan.

Pendidikan kepada pesalah muda dapat meningkatkan kebolehpasaran dan membolehkan mereka mengakses pelbagai peluang pekerjaan dan mengambil langkah ke arah membina masa depan berjaya selepas bebas.

Namun, usaha ini perlu mendapat sokongan padu semua pihak terutama dalam memastikan penyediaan dana mencukupi untuk menampung kos pendidikan pesalah muda di dalam penjara.

Bagi tujuan ini, korporat dan swasta diharap membantu tampung pembiayaan pendidikan banduan muda demi masa depan lebih cemerlang.

Penulis Mohd Asri adalah Dekan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), manakala Kesavan adalah Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi UPSI

Berita Harian X