Khamis, 25 April 2024 | 11:11pm
Ibu pejabat AirAsia, RedQ di Sepang -NSTP/MOHD FADLI HAMZAH
Ibu pejabat AirAsia, RedQ di Sepang -NSTP/MOHD FADLI HAMZAH

Capital A jual saham AirAsia Aviation Group, AirAsia bernilai RM6.8 bilion

KUALA LUMPUR: Capital A Bhd memeterai perjanjian jual beli saham bersyarat dengan AirAsia Group Sdn Bhd (AAG) untuk melupuskan 100 peratus kepentingan ekuitinya dalam AirAsia Aviation Group Ltd (AAAGL) dan AirAsia Bhd (AAB) sebanyak RM6.8 bilion.

Kumpulan itu memeterai perjanjian jual beli saham bersyarat dengan AAG untuk melupuskan AAAGL sebanyak RM3 bilion dan pelupusan AAB sebanyak RM3.8 bilion.

AAAGL dan AAB ialah anak syarikat milik penuh Capital A.

Menurut cadangan penyusunan semula dalaman AirAsia X Bhd (AAX), AAG akan mengambil alih status penyenaraian AAX sebelum selesai cadangan pelupusan.

Capital A juga telah mengumumkan cadangan pengagihan saham biasa baharu dalam AAG untuk diterima sebagai saham pertimbangan bagi cadangan pelupusan AAAGL kira-kira RM2.2 bilion kepada pemegang saham kumpulan itu yang berhak.

"Pertimbangan pelupusan AAAGL sebanyak RM3 bilion akan dipenuhi sepenuhnya melalui penerbitan 2.3 bilion saham AAG baharu pada harga terbitan RM1.30 bagi setiap saham pertimbangan," kata kumpulan itu dalam dokumen setebal 68 muka surat yang difailkan kepada Bursa Malaysia hari ini.

Pertimbangan pelupusan AAB akan dipenuhi melalui andaian AAG mengenai hutang syarikat yang disebabkan oleh AAB sebanyak RM3.8 bilion pada tarikh penyiapan AAB menurut terma pelupusan.

Ia juga berkata, berdasarkan penyata kewangan disatukan yang telah diaudit oleh Modal A bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022, cadangan pelupusan AAAGL dijangka menghasilkan keuntungan pro forma daripada pengukuran semula baki kepentingan dalam AAAGL apabila selesai daripada pelupusan kira-kira RM4.69 bilion.

Bagi AAB, ia berkata cadangan pelupusan AAB dijangka menghasilkan keuntungan pro forma atas pelupusan AAB setelah selesai pelupusan kira-kira RM6.07 bilion berdasarkan penyata kewangan disatukan kumpulan yang telah diaudit untuk tahun kewangan 2022.

"Cadangan pelupusan itu dilakukan oleh Capital A bertujuan untuk menyelaraskan aktiviti perniagaan teras kumpulan bagi memberi tumpuan kepada perkhidmatan penerbangan dan perniagaan digital yang penting dan pelengkap kepada perniagaan penerbangan penumpang," katanya.

Setelah selesai proses itu, perkhidmatan penerbangan dan perniagaan digital terutamanya merangkumi anak syarikat milik penuh, Asia Digital Engineering; segmen aplikasi super yang dijalankan oleh SuperApp, anak syarikat 96.19 peratus Capital A; segmen logistik yang dijalankan oleh Teleport, anak syarikat 77.56 peratus; dan segmen pembayaran digital yang dijalankan oleh BigPay, anak syarikat 99.56 peratus kumpulan itu.

"Selain itu, selepas cadangan pengagihan, pemegang saham yang berhak akan dapat terus menyertai perniagaan kumpulan penerbangan baharu melalui saham AAG yang dipegang, yang akan disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Securities selepas cadangan penyusunan semula dalaman AAX.

Ia juga menyatakan bahawa Capital A dijangka mencatatkan keuntungan daripada pengukuran semula kepentingan dalam AAAGL dan keuntungan daripada pelupusan AAB dan dengan itu dijangka meningkatkan ekuiti pemegang saham kumpulan dalam usahanya untuk menyelaraskan keadaan kewangannya.

"Cadangan pelupusan itu membolehkan semua entiti syarikat penerbangan yang beroperasi di bawah jenama 'AirAsia' ditempatkan di bawah syarikat pemegangan pelaburan baharu, iaitu AAG, membentuk kumpulan penerbangan yang diperbesarkan terdiri daripada AAG, AAX dan kumpulan syarikatnya (AAG Group), kumpulan AAAGL, dan kumpulan AAB, secara kolektif dirujuk sebagai kumpulan penerbangan baharu," jelasnya.

"Ini membolehkan kumpulan AAX menjadi sebahagian daripada kumpulan penerbangan yang diperbesarkan dengan syarikat penerbangan yang memenangi anugerah dengan sejarah lebih 22 tahun dan rekod prestasi yang mantap.

"Kumpulan penerbangan baharu itu akan beroperasi dan menyediakan spektrum penuh perkhidmatan pengangkutan udara tambang rendah jarak pendek, sederhana dan jauh, dengan penerbangan domestik dan penerbangan antarabangsa dari Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Kemboja ke banyak destinasi negara," katanya.

Pada 8 Januari lalu, Capital A telah menandatangani surat tawaran tidak mengikat dengan AAX untuk cadangan pelupusan perniagaan penerbangannya, iaitu AirAsia Bhd (AirAsia Malaysia) dan AAAGL, dengan langkah menyelaraskan syarikat dan kumpulan syarikatnya, aktiviti perniagaan teras untuk memberi tumpuan kepada perkhidmatan penerbangan dan perniagaan digital.

AAAGL mengendalikan perkhidmatan penerbangan penumpang melalui anak syarikat di Thailand, Indonesia, Filipina dan Kemboja.

Apabila selesai proses itu, perkhidmatan penerbangan dan perniagaan digital terutamanya akan merangkumi Asia Digital Engineering Sdn Bhd, AirAsia SuperApp Sdn Bhd, Teleport Everywhere Pte Ltd dan BigPay Pte Ltd.

-BERNAMA

Berita Harian X