Rabu, 22 November 2023 | 1:03pm
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mendapati pengurusan dana dan aktiviti pembiayaan bagi lima program dan skim TEKUN Nasional didapati kurang memuaskan. - Foto hiasan
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mendapati pengurusan dana dan aktiviti pembiayaan bagi lima program dan skim TEKUN Nasional didapati kurang memuaskan. - Foto hiasan

LKAN 2022: Pengurusan dana 5 pembiayaan TEKUN kurang memuaskan

KUALA LUMPUR: Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) mendapati pengurusan dana dan aktiviti pembiayaan bagi lima program dan skim TEKUN Nasional didapati kurang memuaskan.

Lima program dan skim itu adalah TEKUN - Bumiputera, Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI), Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro (CBRM) 2.0, Skim Pembiayaan Usahawan Informal (SPIN) 2.0 dan TEKUN Mobilepreneur 4.0.

LKAN mendapati setakat 31 Disember 2021, dana bagi dua program disalurkan kepada usahawan mengikut peruntukan iaitu CBRM 2.0 dan SPIN 2.0.

"(Bagaimanapun) semakan lanjut terhadap 15 usahawan CBRM 2.0 mendapati lima (33.3 peratus) daripada 15 usahawan tidak lagi menjalankan perniagaan; semua 15 usahawan tidak membuat bayaran balik mengikut jadual; 10 usahawan (66.7 peratus) mempunyai tunggakan enam bulan ke atas dan TEKUN Nasional tidak mengeluarkan notis tuntutan (NOD) kepada usahawan ini.

"Menerusi analisis audit juga, keseluruhan dana program CBRM 2.0 iaitu RM50 juta sudah disalurkan kepada 4,075 usahawan dalam 2021. Namun data dikemuka TEKUN Nasional pula menunjukkan pencapaian penyaluran pembiayaan CBRM 2.0 ialah RM49.86 juta dan disalurkan kepada 4,063 usahawan. Perbezaan yang dicatatkan berjumlah RM142,000 dan 12 usahawan," katanya.

Bagi SPIN 2.0 pula, hasil semakan mendapati, enam (40 peratus) daripada 15 usahawan tidak lagi menjalankan perniagaan; kesemua 15 usahawan tidak membuat bayaran balik mengikut jadual; 11 usahawan (73.3 peratus) mempunyai tunggakan enam bulan ke atas, dan TEKUN Nasional tidak mengeluarkan NOD kepada usahawan ini.

Sementara itu, bagi tiga lagi program pembiayaan, LKAN mendapati ia sudah disalurkan kepada usahawan melebihi peruntukan iaitu berjumlah RM189.13 juta.

Katanya, program itu adalah TEKUN - Bumiputera, membabitkan penyaluran RM374.63 juta (187.3 peratus) dengan lebihan sebanyak RM174.63 juta, sementara SPUMI, RM30.44 juta (152.2 peratus) dengan lebihan RM10.44 juta.

"Program TEKUN Mobilepreneur 4.0 pula (melibatkan penyaluran) RM9.06 juta (181.2 peratus) dengan lebihan RM4.06 juta," katanya.

Secara keseluruhannya, LKAN mendapati peruntukan berjumlah RM325 juta yang diterima bagi lima program ini sudah disalurkan sepenuhnya kepada usahawan dalam tempoh dua hingga lapan bulan.

"Dana dalaman berjumlah RM39.13 juta yang digunakan tidak dapat ditentukan sudah mendapat kelulusan Lembaga Amanah atau Kementerian Kewangan (MOF)/Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP)," katanya.

Berita Harian X